Offerte aanvragen Klantlogin
 • Wij zijn hier om u te helpen 24/7
 • Contact
 • Optionele modules

  Breid uw internationale ziektekostenverzekering uit - voeg aanvullende pakketten toe aan uw basisplan

  U kunt zoveel optionele aanvullende pakketten toevoegen als u wilt om een polis samen te stellen die aan uw behoeften voldoet.

  International Outpatient

  Inclusief poliklinische behandeling en medische noodzaak waarbij een ziekenhuisbezoek als dagpatiënt of poliklinisch niet nodig is. Het omvat ook medische consulten bij specialisten en medische behandelaars, extramuraal voorgeschreven geneesmiddelen en verbandmiddelen, prenatale en postnatale poliklinische behandeling, fysiotherapie, osteopathie, chiropraxie en nog veel meer.

  Jaarlijkse vergoeding - maximum per verzekerde per dekkingsperiode.

  Hiertoe behoren claims betaald in alle onderdelen van Internationale ambulante zorg.

  Silver

  • $ 10.000
  • € 7.400
  • £ 6.650

  Gold

  • $ 25.000
  • € 18.500
  • £ 16.625

  Platinum

  • Ongelimiteerd

  Consult bij artsen en specialisten

  Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven. 

  Silver

  • Limiet van:
  • $ 125
  • € 90
  • £ 80
  • Maximaal 15 bezoeken per jaar

  Gold

  • Limiet van:
  • $ 250
  • € 185
  • £ 165
  • Maximaal 30 bezoeken per jaar

  Platinum

  • Volledig vergoed

  Prenatale en postnatale zorg

  (Alleen in de Gold- en Platinum-polissen)
  Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven. Beschikbaar indien de moeder 12 maanden of langer via deze optie verzekerd is geweest.
  › We vergoeden medisch noodzakelijke prenatale en postnatale zorg op basis van ambulante zorg, als de moeder een begunstigde is geweest onder het optionele aanvullende pakket International Outpatient gedurende een doorlopende periode van ten minste 12 maanden of meer.
  Voorbeelden van dergelijke behandelingen en testen omvatten:
  • standaardkosten van de verloskundige;
  • alle geplande echo's en onderzoeken;
  • voorgeschreven medicijnen en verband;
  • standaard prenatale bloedonderzoeken, indien vereist;
  • vruchtwaterpunctie of vlokkentest
  ;
  • niet-invasieve prenatale onderzoeken bij personen die een risico lopen; en
  • alle kosten die voortvloeien uit postnatale zorg voor de moeder direct na een standaardgeboorte.

  Silver

  • Niet verzekerd

  Gold

  • $ 3.500
  • € 2.750
  • £ 2.250

  Platinum

  • $ 7.000
  • € 5.500
  • £ 4.500

  Pathologie, radiologie en diagnostische tests (exclusief geavanceerde medische beeldvorming)

  Waar onderzoeken zijn uitgevoerd op ambulante basis. Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven.

  • $ 2.500
  • € 1.850
  • £ 1.650
  • $ 5.000
  • € 3.700
  • £ 3.325
  • Volledig vergoed

  Fysiotherapiebehandeling

  Indien behandeling wordt gegeven op poliklinische basis.

  • $ 2.500
  • € 1.850
  • £ 1.650
  • $ 5.000
  • € 3.700
  • £ 3.325
  • Volledig vergoed

  Osteopathie en behandeling door een chiropracticus.

  Tot het maximale aantal bezoeken dat per dekkingsperiode wordt aangegeven. 

  • Volledig vergoed tot 15 bezoeken
  • Volledig vergoed tot 15 bezoeken
  • Volledig vergoed tot 30 bezoeken

  Acupunctuur, homeopathie en Chinese geneeskunde

  Tot een gecombineerd maximum van 15 bezoeken per dekkingsperiode. 

  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed

  Restauratieve logopedie

  Gedurende korte tijd na een aandoening zoals een beroerte.

  Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven

  • $ 2.500
  • € 1.850
  • £ 1.650
  • $ 5.000
  • € 3.700
  • £ 3.325
  • Volledig vergoed

  Voorgeschreven medicijnen en verbandmateriaal

  Vergoed indien poliklinisch voorgeschreven door een arts.

  Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven.

  • 100% tot maximaal:
  • $ 500
  • € 370
  • £ 330
  • 100% tot maximaal:
  • $ 2.000
  • € 1.480
  • £ 1.330
  • Volledig vergoed

  Huur van duurzame medische apparatuur

  Tot een maximum van 45 dagen in de dekkingsperiode.

  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed

  Vaccinaties bij volwassenen

  Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven.

  • $ 250
  • € 185
  • £ 165
  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed

  Tandheelkundige ongevallen

  We betalen voor de tandheelkundige behandeling van schade aan het gezonde, natuurlijke gebit van de verzekerde die ontstaan is door een ongeval. De behandeling moet direct na het ongeluk worden begonnen en moet afgerond zijn binnen 30 dagen na de datum van het ongeval.

  Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven

  • $ 1.000
  • € 740
  • £ 665
  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed

  Preventieve tests voor kinderen

  Te vergoeden voor kinderen met passende leeftijdsintervallen tot de leeftijd van 6 jaar.

  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed

  Immunisatie voor kinderen

  Vergoed voor kinderen van 17 jaar en jonger. 

  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed

  Jaarlijkse standaardtests

  Eén oogtest en gehoortest voor kinderen van 15 jaar en jonger.

  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed

  60 + Care

  Als de begunstigde 60 jaar of ouder is, of binnen de periode van dekking 60 jaar oud wordt, en een van de volgende aandoeningen heeft, zoals aangegeven in de medische vragenlijst, zullen we betalen voor de medisch noodzakelijke ambulante behandeling die betrekking heeft op deze aandoening:
  •    Artritis, gewrichts- en rugpijn
  •    glaucoom
  •    hoge bloeddruk
  •    osteoporose / osteopenie
  •    type 2 diabetes

  Belangrijke opmerkingen
  >Als u tijdens de offerteaanvraag aangegeven heeft dat u een van bovenstaande aandoeningen heeft die tegen een meerprijs worden gedekt, waarbij de aandoening uitgebreid gedekt wordt voor zowel poliklinische behandeling als ziekenhuisopname (als de internationale ambulante optie is geselecteerd); is dit aanvullende pakket niet van toepassing.
  > Voorbeelden van medisch noodzakelijke behandelingen en onderzoeken zijn, niet uitsluitend: consulten bij medische dienstverleners en specialisten; pathologie en radiologie; fysiotherapie; voorgeschreven medicijnen en hulpmiddelen, osteopathie, chiropractie en acupunctuur; homeopathie en Chinese geneeskunst.  Let op dat dit aanvullende pakket exclusief geavanceerde medische beeldvorming is.
  > U heeft het recht op dekking van de aandoening(en) (maar niet de aandoeningen, symptomen of complicaties die voortkomen uit die aandoeningen) op basis van poliklinische zorg, tot een maximum aantal consulten per dekkingsperiode.
  >Het aanvullende pakket is onderhevig aan kostendelingen of eigen risico dat op uw polis van toepassing is.

  • Exclusief
  • $ 1.000
  • € 740
  • £ 665
  • $ 2.000
  • € 1.480
  • £ 1.330

  Eigen risico (verschillend)

  Een eigen risico is het bedrag dat u moet betalen voordat claims gedekt worden door uw verzekering.

  • $0 / $150 / $500 / $1.000 / $1.500
  • €0 / €110 / €370 / €700 / €1.100
  • £0 / £100 / £335 / £600 / £1.000
  • $0 / $150 / $500 / $1.000 / $1.500
  • €0 / €110 / €370 / €700 / €1.100
  • £0 / £100 / £335 / £600 / £1.000
  • $0 / $150 / $500 / $1.000 / $1.500
  • €0 / €110 / €370 / €700 / €1.100
  • £0 / £100 / £335 / £600 / £1.000

  Eigen bijdrage na eigen risico en maximaal eigen risico

  De eigen bijdrage is het percentage van elke claim die niet wordt gedekt door uw plan.

  Het maximaal eigen risico is het maximale bedrag aan eigen bijdrage dat u in een bepaalde verzekeringsperiode moet betalen.

  Het bedrag aan eigen bijdrage wordt berekend na verrekening van het eigen risico. Alleen bedragen die u betaalt met betrekking tot de eigen bijdrage dragen bij aan het maximaal eigen risico.

  • U kiest eerst uw percentage eigen bijdrage:
  • 0% / 10% / 20% / 30%
  • Uw maximaal eigen risico is:
  • $ 3.000
  • € 2.200
  • £ 2.000
  • U kiest eerst uw percentage eigen bijdrage:
  • 0% / 10% / 20% / 30%
  • Uw maximaal eigen risico is:
  • $ 3.000
  • € 2.200
  • £ 2.000
  • U kiest eerst uw percentage eigen bijdrage:
  • 0% / 10% / 20% / 30%
  • Uw maximaal eigen risico is:
  • $ 3.000
  • € 2.200
  • £ 2.000

  International Vision and Dental

  International Vision and Dental dekt routinematig oogonderzoek van de verzekerde, en de kosten van brillen en contactlenzen. Dekt tevens een breed assortiment van preventieve, routinematige en uitgebreide tandheelkundige behandelingen.

  Eén oogonderzoek per dekkingsperiode door een optometrist of een oogarts.

  Maximum per verzekerde per dekkingsperiode.

  › We vergoeden één standaard oogonderzoek per dekkingsperiode, uit te voeren door een oftalmoloog of optometrist.
  › We betalen niet voor meer dan één oogonderzoek in een dekkingsperiode.

  • $ 100
  • € 75
  • £ 65
  • $ 200
  • € 150
  • £ 130
  • Volledig vergoed

  Kosten voor:

  • > Brillenglazen
  • > Contactlenzen.
  • > Brilmonturen.
  • > Zonnebrillen op sterkte.

  Wanneer voorgeschreven door een optometrist of een oftalmoloog. Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven

  • $ 155
  • € 125
  • £ 100
  • $ 155
  • € 125
  • £ 100
  • $ 310
  • € 245
  • £ 200

  Jaarlijkse dekking

  Maximum per verzekerde per dekkingsperiode.

  • $ 1.250
  • € 930
  • £ 830
  • $ 2.500
  • € 1.850
  • £ 1.650
  • $ 5.500
  • € 4.300
  • £ 3.500

  Preventief

  Nadat de verzekerde met deze optie 3 maanden verzekerd is geweest.

  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed

  Routine

  Nadat de verzekerde met deze optie 3 maanden verzekerd is geweest.

  • 80% vergoeding per dekkingsperiode
  • 90% vergoeding per dekkingsperiode
  • Volledig vergoed

  Ingrijpend restauratief

  › Indien een begunstigde ingrijpende restauratieve tandheelkundige behandeling moet ondergaan voordat hij of zij gedurende 12 maanden International Vision and Dental dekking heeft gehad, vergoeden we 50% van de behandelingskosten.

  • 70% vergoeding per dekkingsperiode
  • 80% vergoeding per dekkingsperiode
  • Volledig vergoed

  Orthodontische behandeling

  >Beschikbaar voor verzekerden van 18 jaar en jonger, nadat zij voor deze optie zijn gedekt gedurende 18 achtereenvolgende jaren.

  • 40% vergoeding per dekkingsperiode
  • 50% vergoeding per dekkingsperiode
  • 50% vergoeding per dekkingsperiode

  International Health and Wellbeing

  Dekking voor screenings, testen, onderzoeken en geestelijke ondersteuning voor allerlei zaken. Inclusief op maat advies en ondersteuning voor onze online gezondheidsopleiding en gezondheidsrisicoanalyse - helpt u de baas te blijven en uw gezondheid te managen zoals u dat wilt.

  Standaard lichamelijke onderzoeken voor volwassenen

  Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven.

  We vergoeden lichamelijke onderzoeken voor personen van 18 jaar en ouder.

  • $ 225
  • € 165
  • £ 150
  • $ 450
  • € 330
  • £ 300
  • $ 600
  • € 440
  • £ 400

  Uitstrijkje

  Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven.

  We vergoeden één uitstrijkje voor vrouwelijke verzekerden.

  • $ 225
  • € 165
  • £ 150
  • $ 450
  • € 330
  • £ 300
  • Volledig vergoed

  Prostaatkankerscreening

  Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven.

  We betalen voor één prostaatonderzoek (prostaatspecifiek antigeen, PSA-test) voor mannelijke verzekerden van 50 jaar en ouder.

  • $ 225
  • € 165
  • £ 150
  • $ 450
  • € 330
  • £ 300
  • Volledig vergoed

  Mammogram voor borstkankerscreening

  Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven.

  Wij betalen voor:
  • Leeftijd 35-39: één baseline-mammogram voor asymptomatische vrouwen.
  • Leeftijd 40-49: één mammogram voor asymptomatische vrouwen om de twee jaar, of vaker indien dit medisch noodzakelijk is.
  • Leeftijd 50 jaar of ouder: één mammogram per jaar.

  • $ 225
  • € 165
  • £ 150
  • $ 450
  • € 330
  • £ 300
  • Volledig vergoed

  Darmkankerscreening

  Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven.

  We vergoeden een jaarlijkse screening op darmkanker voor verzekerden van 55 jaar en ouder.

  • $ 225
  • € 165
  • £ 150
  • $ 450
  • € 330
  • £ 300
  • Volledig vergoed

  Botdensitometrie

  We betalen voor één jaarlijkse scan om de dichtheid van de botten van de verzekerde vast te stellen, tot het maximale bedrag per dekkingsperiode.

  • $ 225
  • € 165
  • £ 150
  • $ 450
  • € 330
  • £ 300
  • Volledig vergoed

  Dieetconsulten

  (Alleen in de Platinum-polis)

  We vergoeden tot 4 consulten met een diëtist per dekkingsperiode, als de begunstigde dieetadvies nodig heeft met betrekking tot een vastgestelde ziekte of aandoening, zoals diabetes.

  • Niet verzekerd
  • Niet verzekerd
  • Volledig vergoed

  Levensmanagement ondersteuningsprogramma

  Onze Levensmanagementservice is 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar beschikbaar. Er zitten professionals klaar om u te helpen met ieder probleem dat belangrijk voor u is.
  › We vergoeden tot 5 counselingsessies per keer per dekkingsperiode. Dit kan telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.
  › Onbeperkte ad-hoc telefonische ondersteuning.
  › Geeft informatie, hulpmiddelen en begeleiding voor werk-, levens-, persoonlijke of gezinsproblemen waar u mee zit.
  › Informatieservices bieden ondersteuning, inclusief assistentie bij dagelijkse zaken of logistieke zaken bij verhuizing. De informatiespecialisten kunnen telefonisch hulp bieden, onderzoek uitvoeren en goedgekeurde referenties geven voor lokale hulpbronnen.

  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed

  Online gezondheidsadvies, gezondheidsevaluaties en op internet gebaseerde coachingprogramma’s

  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed

  International Medical Evacuation

  Het dekt de redelijke transportkosten voor spoedbehandelingen die niet plaatselijk beschikbaar zijn. Deze optie dekt ook repatriëringskosten, waardoor de verzekerde kan terugkeren naar zijn/haar land van verblijf of herkomst. Het dekt ook familiebezoeken voor een ouder, echtgeno(o)t(e), partner, broer/zus of kind om een begunstigde te bezoeken na een ongeval of plotselinge ziekte.

  Jaarlijkse dekking

  Maximum per verzekerde per dekkingsperiode.

  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed

  Medische evacuatie

  › Vervoer naar het dichtstbijzijnde medisch gerenommeerde ziekenhuis als de vereiste spoedbehandeling voor de begunstigde niet lokaal beschikbaar is.

  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed

  Medische repatriëring

  › Als een verzekerde om medische redenen moet worden gerepatrieerd, betalen wij voor de terugkeer naar het land waar hij of zij woonachtig is, of oorspronkelijk vandaan komt.

  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed

  Repatriëring van stoffelijk overschot

  › Als een verzekerde gedurende de dekkingsperiode overlijdt buiten het land waar hij of zij woonachtig is, zorgen wij dat het lichaam wordt vervoerd naar het land waar hij of zij woonachtig is, of oorspronkelijk vandaan komt. 

  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed

  Reiskosten voor een begeleider

  › Als een begunstigde een ouder, broer/zus, kind, echtgeno(o)t(e) of partner nodig heeft om hem/haar te begeleiden tijdens een reis die samenhangt met een medische evacuatie of repatriëring, omdat hij/zij:
  • hulp nodig heeft bij het in- of uitstappen van een vliegtuig of een ander vervoersmiddel;
  • 1600 km (of 1000 mijl) of verder moet reizen;
  • zeer angstig is en niet wordt begeleid door een verpleegkundige, ambulanceverpleegkundige of andere
  medische begeleider; of
  • ernstig ziek of gewond is;
  betalen wij de reiskosten voor een gezinslid of partner om hem/haar te begeleiden.

  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed
  • Volledig vergoed

  Bezoek wegens familieomstandigheden - reiskosten

  Tot een maximum van 5 reizen per levensduur. Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven.

  • $ 1.200
  • € 1.000
  • £ 800
  • $ 1.200
  • € 1.000
  • £ 800
  • $ 1.200
  • € 1.000
  • £ 800

  Bezoek wegens familieomstandigheden - vergoeding levensonderhoud

  Tot het maximumbedrag aangegeven per dag voor elk bezoek, met een maximum van 10 dagen per bezoek. Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven.
  › Voor iedere begunstigde vergoeden we tot 5 familiebezoeken gedurende de levensduur van de dekking. Familiebezoeken moeten vooraf worden goedgekeurd door onze medische assistentiedienst.

  • $ 155
  • € 125
  • £ 100
  • $ 155
  • € 125
  • £ 100
  • $ 155
  • € 125
  • £ 100

  Cigna beschermt meer dan 95 miljoen klanten wereldwijd. Word hier onderdeel van.

  TOP