Onze pakketten

Internationale medische evacuatie

International Medical Evacuation dekt de redelijke transportkosten naar het dichtstbijzijnde medisch centrum voor spoedbehandelingen die niet plaatselijk beschikbaar zijn. Deze optie omvat dekking voor repatriëring zodat de verzekerde terug kan keren naar het land waar hij of zij woonachtig is of oorspronkelijk vandaan komt om in een vertrouwde omgeving te worden behandeld. Dit omvat tevens bezoeken van een ouder, echtgeno(o)t(e), partner, broer/zus of kind aan een verzekerde na een ongeval of plotselinge ziekte en als de verzekerde niet geëvacueerd of gerepatrieerd is.

Jaarlijkse dekking

Maximum per verzekerde per dekkingsperiode.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Medische evacuatie

› Vervoer naar het dichtstbijzijnde medisch gerenommeerde ziekenhuis als de vereiste spoedbehandeling voor de begunstigde niet lokaal beschikbaar is.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Medische repatriëring

› Als een verzekerde om medische redenen moet worden gerepatrieerd, betalen wij voor de terugkeer naar het land waar hij of zij woonachtig is, of oorspronkelijk vandaan komt.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Repatriëring van stoffelijk overschot

› Als een verzekerde gedurende de dekkingsperiode overlijdt buiten het land waar hij of zij woonachtig is, zorgen wij dat het lichaam wordt vervoerd naar het land waar hij of zij woonachtig is, of oorspronkelijk vandaan komt. 

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Reiskosten voor een begeleider

› Als een begunstigde een ouder, broer/zus, kind, echtgeno(o)t(e) of partner nodig heeft om hem/haar te begeleiden tijdens een reis die samenhangt met een medische evacuatie of repatriëring, omdat hij/zij:
• hulp nodig heeft bij het in- of uitstappen van een vliegtuig of een ander vervoersmiddel;
• 1600 km (of 1000 mijl) of verder moet reizen;
• zeer angstig is en niet wordt begeleid door een verpleegkundige, ambulanceverpleegkundige of andere
medische begeleider; of
• ernstig ziek of gewond is;
betalen wij de reiskosten voor een gezinslid of partner om hem/haar te begeleiden.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Bezoek wegens familieomstandigheden - reiskosten

Tot een maximum van 5 reizen per levensduur. Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver

 • $ 1.200
 • € 1.000
 • £ 800

Gold

 • $ 1.200
 • € 1.000
 • £ 800

Platinum

 • $ 1.200
 • € 1.000
 • £ 800

Bezoek wegens familieomstandigheden - vergoeding levensonderhoud

Tot het maximumbedrag aangegeven per dag voor elk bezoek, met een maximum van 10 dagen per bezoek. Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven.
› Voor iedere begunstigde vergoeden we tot 5 familiebezoeken gedurende de levensduur van de dekking. Familiebezoeken moeten vooraf worden goedgekeurd door onze medische assistentiedienst.

Silver

 • $ 155
 • € 125
 • £ 100

Gold

 • $ 155
 • € 125
 • £ 100

Platinum

 • $ 155
 • € 125
 • £ 100

Onze optionele dekkingen

Cigna Global Health Options helpt u een pakket voor uw ziektekostenverzekering samen te stellen dat perfect aansluit bij uw behoeften en die van uw gezin. Cigna biedt u namelijk de zekerheid van een uitgebreid basispakket en de flexibiliteit om extra modules toe te voegen, zodat u een pakket krijgt dat bij u past.

 

Het is heel eenvoudig om uzelf aan te melden als verzekeringsagent van Cigna Global.

Nu aanmelden