Onze pakketten

International Outpatient

International Outpatient biedt u een uitgebreidere dekking voor poliklinische behandeling en medische noodgevallen die kunnen ontstaan waarvoor een opname voor dagbehandeling of ziekenhuisopname niet noodzakelijk is. Het omvat ook medische consulten bij specialisten en medische behandelaars, extramuraal voorgeschreven geneesmiddelen en verbandmiddelen, prenatale en postnatale poliklinische behandeling, fysiotherapie, osteopathie, chiropraxie en nog veel meer.

Jaarlijkse vergoeding - maximum per verzekerde per dekkingsperiode.

Hiertoe behoren claims betaald in alle onderdelen van Internationale ambulante zorg.

Silver

 • $ 10.000
 • € 7.400
 • £ 6.650

Gold

 • $ 25.000
 • € 18.500
 • £ 16.625

Platinum

 • Ongelimiteerd

Consult bij artsen en specialisten

Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven. 

Silver

 • Limiet van:
 • $ 125
 • € 90
 • £ 80
 • Maximaal 15 bezoeken per jaar

Gold

 • Limiet van:
 • $ 250
 • € 185
 • £ 165
 • Maximaal 30 bezoeken per jaar

Platinum

 • Volledig vergoed

Prenatale en postnatale zorg

(Alleen in de Gold- en Platinum-polissen)
Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven. Beschikbaar indien de moeder 12 maanden of langer via deze optie verzekerd is geweest.
› We vergoeden medisch noodzakelijke prenatale en postnatale zorg op basis van ambulante zorg, als de moeder een begunstigde is geweest onder het optionele aanvullende pakket International Outpatient gedurende een doorlopende periode van ten minste 12 maanden of meer.
Voorbeelden van dergelijke behandelingen en testen omvatten:
• standaardkosten van de verloskundige;
• alle geplande echo's en onderzoeken;
• voorgeschreven medicijnen en verband;
• standaard prenatale bloedonderzoeken, indien vereist;
• vruchtwaterpunctie of vlokkentest
;
• niet-invasieve prenatale onderzoeken bij personen die een risico lopen; en
• alle kosten die voortvloeien uit postnatale zorg voor de moeder direct na een standaardgeboorte.

Silver

 • Niet verzekerd

Gold

 • $ 3.500
 • € 2.750
 • £ 2.250

Platinum

 • $ 7.000
 • € 5.500
 • £ 4.500

Pathologie, radiologie en diagnostische tests (exclusief geavanceerde medische beeldvorming)

Waar onderzoeken zijn uitgevoerd op ambulante basis. Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver

 • $ 2.500
 • € 1.850
 • £ 1.650

Gold

 • $ 5.000
 • € 3.700
 • £ 3.325

Platinum

 • Volledig vergoed

Fysiotherapiebehandeling

Indien behandeling wordt gegeven op poliklinische basis.

Silver

 • $ 2.500
 • € 1.850
 • £ 1.650

Gold

 • $ 5.000
 • € 3.700
 • £ 3.325

Platinum

 • Volledig vergoed

Osteopathie en behandeling door een chiropracticus.

Tot het maximale aantal bezoeken dat per dekkingsperiode wordt aangegeven. 

Silver

 • Volledig vergoed tot 15 bezoeken

Gold

 • Volledig vergoed tot 15 bezoeken

Platinum

 • Volledig vergoed tot 30 bezoeken

Acupunctuur, homeopathie en Chinese geneeskunde

Tot een gecombineerd maximum van 15 bezoeken per dekkingsperiode. 

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Restauratieve logopedie

Gedurende korte tijd na een aandoening zoals een beroerte.

Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven

Silver

 • $ 2.500
 • € 1.850
 • £ 1.650

Gold

 • $ 5.000
 • € 3.700
 • £ 3.325

Platinum

 • Volledig vergoed

Voorgeschreven medicijnen en verbandmateriaal

Vergoed indien poliklinisch voorgeschreven door een arts.

Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver

 • 100% tot maximaal:
 • $ 500
 • € 370
 • £ 330

Gold

 • 100% tot maximaal:
 • $ 2.000
 • € 1.480
 • £ 1.330

Platinum

 • Volledig vergoed

Huur van duurzame medische apparatuur

Tot een maximum van 45 dagen in de dekkingsperiode.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Vaccinaties bij volwassenen

Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver

 • $ 250
 • € 185
 • £ 165

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Tandheelkundige ongevallen

We betalen voor de tandheelkundige behandeling van schade aan het gezonde, natuurlijke gebit van de verzekerde die ontstaan is door een ongeval. De behandeling moet direct na het ongeluk worden begonnen en moet afgerond zijn binnen 30 dagen na de datum van het ongeval.

Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven

Silver

 • $ 1.000
 • € 740
 • £ 665

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Preventieve tests voor kinderen

Te vergoeden voor kinderen met passende leeftijdsintervallen tot de leeftijd van 6 jaar.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Immunisatie voor kinderen

Vergoed voor kinderen van 17 jaar en jonger. 

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Jaarlijkse standaardtests

Eén oogtest en gehoortest voor kinderen van 15 jaar en jonger.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

60 + Care

Als de begunstigde 60 jaar of ouder is, of binnen de periode van dekking 60 jaar oud wordt, en een van de volgende aandoeningen heeft, zoals aangegeven in de medische vragenlijst, zullen we betalen voor de medisch noodzakelijke ambulante behandeling die betrekking heeft op deze aandoening:
•    Artritis, gewrichts- en rugpijn
•    glaucoom
•    hoge bloeddruk
•    osteoporose / osteopenie
•    type 2 diabetes

Belangrijke opmerkingen
>Als u tijdens de offerteaanvraag aangegeven heeft dat u een van bovenstaande aandoeningen heeft die tegen een meerprijs worden gedekt, waarbij de aandoening uitgebreid gedekt wordt voor zowel poliklinische behandeling als ziekenhuisopname (als de internationale ambulante optie is geselecteerd); is dit aanvullende pakket niet van toepassing.
> Voorbeelden van medisch noodzakelijke behandelingen en onderzoeken zijn, niet uitsluitend: consulten bij medische dienstverleners en specialisten; pathologie en radiologie; fysiotherapie; voorgeschreven medicijnen en hulpmiddelen, osteopathie, chiropractie en acupunctuur; homeopathie en Chinese geneeskunst.  Let op dat dit aanvullende pakket exclusief geavanceerde medische beeldvorming is.
> U heeft het recht op dekking van de aandoening(en) (maar niet de aandoeningen, symptomen of complicaties die voortkomen uit die aandoeningen) op basis van poliklinische zorg, tot een maximum aantal consulten per dekkingsperiode.
>Het aanvullende pakket is onderhevig aan kostendelingen of eigen risico dat op uw polis van toepassing is.

 

Silver

 • Exclusief

Gold

 • $ 1.000
 • € 740
 • £ 665

Platinum

 • $ 2.000
 • € 1.480
 • £ 1.330

Eigen risico (verschillend)

Een eigen risico is het bedrag dat u moet betalen voordat claims gedekt worden door uw verzekering.

Silver

 • $0 / $150 / $500 / $1.000 / $1.500
 • €0 / €110 / €370 / €700 / €1.100
 • £0 / £100 / £335 / £600 / £1.000

Gold

 • $0 / $150 / $500 / $1.000 / $1.500
 • €0 / €110 / €370 / €700 / €1.100
 • £0 / £100 / £335 / £600 / £1.000

Platinum

 • $0 / $150 / $500 / $1.000 / $1.500
 • €0 / €110 / €370 / €700 / €1.100
 • £0 / £100 / £335 / £600 / £1.000

Eigen bijdrage na eigen risico en maximaal eigen risico

De eigen bijdrage is het percentage van elke claim die niet wordt gedekt door uw plan.

Het maximaal eigen risico is het maximale bedrag aan eigen bijdrage dat u in een bepaalde verzekeringsperiode moet betalen.

Het bedrag aan eigen bijdrage wordt berekend na verrekening van het eigen risico. Alleen bedragen die u betaalt met betrekking tot de eigen bijdrage dragen bij aan het maximaal eigen risico.

Silver

 • U kiest eerst uw percentage eigen bijdrage:
 • 0% / 10% / 20% / 30%
 • Uw maximaal eigen risico is:
 • $ 3.000
 • € 2.200
 • £ 2.000

Gold

 • U kiest eerst uw percentage eigen bijdrage:
 • 0% / 10% / 20% / 30%
 • Uw maximaal eigen risico is:
 • $ 3.000
 • € 2.200
 • £ 2.000

Platinum

 • U kiest eerst uw percentage eigen bijdrage:
 • 0% / 10% / 20% / 30%
 • Uw maximaal eigen risico is:
 • $ 3.000
 • € 2.200
 • £ 2.000

Onze optionele dekkingen

Cigna Global Health Options helpt u een pakket voor uw ziektekostenverzekering samen te stellen dat perfect aansluit bij uw behoeften en die van uw gezin. Cigna biedt u namelijk de zekerheid van een uitgebreid basispakket en de flexibiliteit om extra modules toe te voegen, zodat u een pakket krijgt dat bij u past.

Het is heel eenvoudig om uzelf aan te melden als verzekeringsagent van Cigna Global.

Nu aanmelden