Algemene voorwaarden met betrekking tot de Safe Travel by Cigna-app

Algemene voorwaarden met betrekking tot de Safe Travel applicatie van Cigna

Algemene voorwaarden met betrekking tot de applicatie Safe Travel by Cigna

Algemeen

Door de klikken op de Registratieknop gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Bekijk ze nauwkeurig voor u zich registreert om deze app te gebruiken.

Deze applicatie (“Safe Travel by Cigna”) is eigendom en wordt beheerd door onze partner Healix International Risk Management Services Limited met een geregistreerde vestiging op Healix House, Esher Green, Surrey, KT10 8AB “Wij”, “Onze” en “Ons” verwijst naar Cigna, uw internationale zorgverzekeraar en naar Healix International Risk Management Services Limited.


Gegevensbescherming

Met de Safe Travel App kunt u informatie uploaden voor extra beveiliging en verkrijgt u inzage in de reiswaarschuwingen die van tijd tot tijd worden gepubliceerd. De informatie die wordt geüpload naar de Safe Travel by Cigna App wordt bewaard op de servers van Healix International Risk Management Services Limited, de data controller voor die informatie volgens de wet gegevensbescherming 1998. Persoonlijke gegevens die u verstrekt tijdens gebruik van de Safe Travel by Cigna-app worden gebruikt volgens het privacybeleid van Healix International Risk Management Services Limited, dat u kunt raadplegen op XX (en tot de mate waarin van toepassing, het Cigna privacybeleid, dat u kunt bekijken op https://www.cignaglobal.com/privacy-statement).

Eigendomsrechten en licentie

Alle handelsmerken, copyright, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de Safe Travel by Cigna App samen met de onderliggende softwarecode zijn eigendom van Ons of onze licentiehouders. We kennen u hiermee een niet-exclusieve, herroepbare licentie toe om de Safe Travel by Cigna App te gebruiken voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Deze licentie is onderwerp van uw naleving van deze algemene voorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden

U zult geen toestemming geven aan derde partijen om namens u (i) kopieën te maken van de Safe Travel by Cigna App en die te distribueren; (ii) te proberen de Safe Travel by Cigna App te kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, namaken, ontleden, uit elkaar te halen of te vertalen; (iii) afgeleid werk te creëren van de Safe Travel by Cigna App; of (iv) de Safe Travel by Cigna App te gebruiken op een manier die waarschijnlijk iemand schade of ongenoegen zal toebrengen of intellectuele eigendomsrechten van enig persoon zal schenden.

Gratis toepassing: het recht om te wijzigen of af te melden

De Safe Travel by Cigna App is op dit ogenblik gratis te gebruiken op uw telefoon voor zolang u verzekerd bent in de Cigna Global Platinum- of Gold-polis. We reserveren het recht om de Safe Travel by Cigna App te wijzigen of in te trekken of kosten in rekening te brengen voor de app of service geleverd aan de telefoon, op ieder gewenst moment en om iedere reden.

Beperkte aansprakelijkheid

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, strafrechtelijke, voorbeeld of gevolgverlies of -schade van wat dan ook, als gevolg van uw gebruik van of toegang tot of uploaden van uw persoonlijke reisdocumenten in de Safe Travel by Cigna-app, inclusief verlies of winst of gelijksoortig of wel of niet in de voortzetting van de partijen, wel of niet gebaseerd op breuk van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productverantwoordelijkheid of anderszins, zelfs als geadviseerd over de mogelijkheid van zulke schade, behalve dat niets in deze algemene voorwaarden onze verantwoordelijkheid zal uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of frauduleuze misrepresentatie. Om twijfel te voorkomen geldt de inhoud van de app alleen als richtlijn. Als u uw reis plant, mag dit niet het enige zijn waarop u vertrouwt. We adviseren u om de overheidsinstanties om officiële reisupdates of -beperkingen te vragen.


Garantiebepalingen

Tot het maximaal wettelijk toegestane, wijzen we alle geïmpliceerde garanties af met betrekking tot de Safe Travel by Cigna App. De Safe Travel by Cigna App wordt geleverd zoals hij is en is beschikbaar zonder enkele garantie.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord ons vrij te waren, te beschermen en schuldeloos te houden van enige vorm van verplichting, verlies, claim en kosten (inclusief redelijke juridische kosten) ontstaan uit of met betrekking tot uw breuk van deze algemene voorwaarden.