Sébastien Haslé

Chief Financial Officer, Group Health

Sébastien Haslé is de Chief Financial Officer en is algemeen verantwoordelijk het beheren en rapporteren van de financiële prestaties van Cigna Europe. Hieronder valt de verantwoordelijkheid voor het beheren van de financiële functie binnen alle verzekeringsgebieden en prijsbepaling, reservering, budgetering en planning, boekhouding en rapportage, kasbeheer, taxatie en operationele financiën, evenals investeringen, met daarnaast de verantwoordelijkheid voor een sterke controleomgeving.

Hij begon in 2008 bij Cigna en was 9 jaar Chief Risk Officer voor Cigna Europe Insurance Company. In zijn functie heeft hij succesvol leiding gegeven aan de activiteiten van Cigna voor het voldoen aan Solvabiliteit II-vereisten met betrekking tot algehele governance, beste praktijken voor risicomanagement, kapitaalbeheer, investerings- en herverzekeringsstrategie. Hij is vervolgens van mei 2017 tot en met het begin van 2020 aangesteld als algemeen directeur voor beide bedrijfsonderdelen.

Sébastien heeft een Master in Bedrijfskunde van EM Lyon, Frankrijk, en is een volledig gekwalificeerd actuaris.

Sebastien Hasle