Segmentatiecriteria van Cigna

Segmentatiecriteria van Cigna

Segmentatiebeleid voor Cigna Life Insurance Company van Europe S.A.-N.V. en Cigna Europe Insurance Company S.A.-N.V.

Er zijn verschillende criteria die een rol spelen bij het bepalen of wij bereid zijn een bepaald risico te verzekeren, waartegen wij bereid zijn het te verzekeren en hoeveel de premie zal bedragen. Deze criteria dienen als acceptatiecriteria (Acceptance Criteria, AC), bijzondere voorwaarden (Special Terms, SP) en Prijsstelling. Op basis van deze segmentatiecriteria proberen wij een evenwicht te vinden tussen de premie die u betaalt en het verlies dat wij voorzien. De segmentatiecriteria zijn objectieve criteria die de waarschijnlijkheid of de omvang van het verlies kunnen beïnvloeden.

 

Acceptatiecriteria

Speciale voorwaarden

Prijzen

 

(Accepteren vs. afwijzen)

(Individuele uitsluiting/extra premie)

(Basisprijs)


Verzekeringstechnisch (Underwriting, UW) type


X


X


X

Dekkingskeuze

 

X

X

Leeftijd

X

X

X

Verblijfsland

X

 

X

Nationaliteit

X

 

X

Contractland

 

 

X

Betalingsfrequentie

 

 

X

BMI

 

X

 

Roken

 

X

 

Beroep

 

X

 

Hobby's/nevenwerkzaamheden/gevaarlijke bezigheden

X

X

 

Medische geschiedenis

X

X

 

Hieronder vindt u een toelichting op de segmentatiecriteria die wij toepassen.

UW-type

Bepaalde UW-types hebben specifieke acceptatiecriteria (MHD & CPME) en staan niet voor iedereen open. MHD heeft een hogere basisprijs.

Dekkingskeuze

Dit is geen bepalende factor voor de algemene acceptatie/afwijzing, maar we kunnen modulaire bijlagen in aanmerking nemen bij de beslissing om een individuele uitsluiting/extra premie toe te passen.  De algemene productkeuze heeft over het algemeen geen invloed op de UW-beslissing.

Leeftijd

Het beïnvloedt de omvang van het aanwezige medische risico.

Verblijfsland

Medische kosten kunnen variëren afhankelijk van het land waar de behandeling wordt ondergaan. Sommige landen kennen beperkingen als gevolg van sancties.

Nationaliteit

Medische kosten kunnen variëren afhankelijk van het land waar de behandeling wordt ontvangen en voor mensen die een behandeling krijgen tijdens een bezoek aan hun land van herkomst. Sommige nationaliteiten kennen beperkingen als gevolg van sancties.

BMI

Een body mass index die zich aan de uiteinden van de schaal bevindt is een indicator voor een verhoogd medisch risico.

Roken

Roken verhoogt de medische risicofactoren.  Wij leggen rokers niet bij voorbaat een extra premie op, noch passen wij specifiek hiervoor uitsluitingen toe. Wij houden er wel rekening mee wanneer er andere aandoeningen aanwezig zijn of wanneer de persoon een hoge BMI heeft.

Beroep

Wij kunnen een uitsluiting of een extra premie toepassen wanneer iemand een gevaarlijk beroep uitoefent.

Hobby's/nevenwerkzaamheden/gevaarlijke bezigheden

Wij kunnen een uitsluiting of een extra premie toepassen wanneer iemand een activiteit uitoefent met een verhoogd risico op letsel.

Medische geschiedenis

De medische voorgeschiedenis. met inbegrip van bestaande aandoeningen of niet-gediagnosticeerde symptomen, geeft een indicatie voor het risiconiveau.