Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING VOOR DE WEBSITE

Laatste update maart 2023

Uw privacy is belangrijk voor ons. Deze online privacyverklaring (“Privacyverklaring”) beschrijft hoe Cigna (zoals hieronder gedefinieerd) de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruikt en beschermt:

 • Via door ons geëxploiteerde websites van waaruit u deze Privacyverklaring opent (de “Websites“),
 • Via de software applicaties die door ons beschikbaar worden gesteld voor gebruik op of via computers en andere (mobiele) apparaten (de “Apps“),
 • Via onze social media pagina's en apps van waaruit u dit Privacybeleid opent (gezamenlijk onze “Social Media Pages“).

Collectief verwijzen wij naar de Websites, de Apps en onze Social Media Pages, als de “Services“.

Deze Privacyverklaring is een aanvulling op andere toepasselijke beleidslijnen, praktijken en privacyverklaringen die Cigna aan u heeft verstrekt en die betrekking hebben op onze relatie met u en de manieren waarop wij uw Contactgegevens kunnen verwerken.

Deze Service wordt beheerd door Cigna Corporation en haar filialen (collectief “Cigna“, “wij“, “onze“ of “ons“). Cigna bestaat uit een aantal bedrijven.  Wie van hen het bedrijf is dat verantwoordelijk is voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw Contactgegevens* in het kader van deze Privacyverklaring, hangt af van welke van onze producten of services u koopt, gebruikt of waarover u informatie vraagt, of tot welke van de Services u toegang hebt. 

Voor meer informatie over Cigna of deze Privacyverklaring, of als u vragen hebt over hoe wij uw gegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, of als u niet zeker weet welk bedrijf van Cigna verantwoordelijk is als verantwoordelijke voor de verwerking van uw Contactgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld in de sectie "Contact opnemen" (Sectie 13) hieronder.

* “Contactgegevens“ betekent alle informatie die u als individu identificeert of die betrekking heeft op een identificeerbaar individu.

Wij kunnen Contactgegevens over u verzamelen uit verschillende bronnen, waaronder:

 • Via de Services: Bijvoorbeeld, wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, een account registreert om toegang te krijgen tot de Services, toegang krijgt tot en gebruik maakt van de Services, of een aankoop doet.
 • Offline: Bijvoorbeeld, wanneer u een van onze evenementen bijwoont of per brief of per telefoon contact met ons opneemt, bijvoorbeeld om een product te kopen of contact op te nemen met de klantenservice.
 • Uit andere bronnen: Bijvoorbeeld, publiek beschikbare databanken en gezamenlijke marketingpartners, wanneer zij de gegevens met ons delen.

U kunt ervoor kiezen om ons geen Contactgegevens te verstrekken. In dat geval kunt u nog steeds toegang krijgen tot en gebruik maken van vele gedeelten van de Services. Soms moeten wij Contactgegevens verzamelen om de gevraagde Services aan u te kunnen verlenen.  Als u de gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen wij de Services misschien niet verlenen.

Indien u Contactgegevens over andere personen bekendmaakt in verband met de Services, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dit te doen en om ons toe te staan de informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Tenzij wij daarom vragen, vragen wij u ons geen gevoelige Contactgegevens (zoals informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, gezondheid, politieke opvattingen, godsdienst of andere overtuigingen, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) op of via de Services of anderszins te sturen, en deze ook niet aan ons bekend te maken.

De Services zijn niet gericht op personen onder de leeftijd van achttien jaar (18), en wij verzamelen niet bewust Contactgegevens rechtstreeks van personen onder 18.  

Wij kunnen de volgende soorten Contactgegevens verzamelen: 

 1. Informatie die u ons geeft

Wij ontvangen en bewaren Contactgegevens die u verstrekt in verband met uw gebruik van de Services.  Bijvoorbeeld: 

 • Naam
 • Inloggegevens, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • Postadres (inclusief facturerings- en verzendingsadres)
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Krediet- en debetkaartnummer
 • Profielfoto
 • Sociale media-account-ID
 • Financiële en gezondheidsinformatie
 • Nationaal identiteitsnummer 
 1. Automatische informatie:

Wij ontvangen en bewaren automatisch bepaalde soorten informatie wanneer u de Services bezoekt. Bijvoorbeeld: 

 • Geolocatiegegevens

Wij kunnen Contactgegevens gebruiken en vervolgens verwerken voor de volgende wettige bedrijfsdoeleinden:

 • Het verschaffen van de functionaliteit van de Services en het voldoen aan uw verzoeken.
 • Om de functionaliteit van de Services aan u te leveren, zoals het regelen van toegang tot uw geregistreerde account, en u daarmee verband houdende klantenservice te verlenen.
 • Om uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken in te willigen, wanneer u contact met ons opneemt via een van onze online contactformulieren of op een andere manier, bijvoorbeeld wanneer u ons vragen, suggesties, complimenten of klachten stuurt, of wanneer u een offerte aanvraagt voor, of andere informatie over, onze producten of services.
 • Om uw transacties te voltooien, en u de bijbehorende service te verlenen.
 • Om administratieve informatie naar u te sturen, zoals wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid. 

Wij zullen deze activiteiten uitvoeren om onze contractuele relatie met u te beheren en/of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

 • U onze nieuwsbrief en/of ander marketingmateriaal te bezorgen en het delen op sociale netwerken te vergemakkelijken
 • Om u aan marketing gerelateerde e-mails te sturen, met informatie over onze services, nieuwe producten en ander nieuws over ons bedrijf.
 • Om de social sharing-functie die u wenst te gebruiken te vereenvoudigen. 

Wij zullen deze activiteit alleen uitvoeren met uw toestemming of wanneer wij een wettelijk belang hebben.

 • Analyse van Contactgegevens voor bedrijfsrapportage en het verlenen van gepersonaliseerde diensten.
 • Om de voorkeuren van onze gebruikers te analyseren of te voorspellen, om geaggregeerde trendrapporten op te stellen over hoe onze digitale inhoud gebruikt wordt, zodat wij onze Services kunnen verbeteren.
 • Om u beter te begrijpen, zodat wij onze interacties met u kunnen personaliseren en u informatie en/of aanbiedingen kunnen geven die op uw interesses zijn afgestemd.
 • Om uw voorkeuren beter te begrijpen, zodat wij via onze Services inhoud kunnen leveren waarvan wij denken dat die voor u relevant en interessant zal zijn. 

Wij zullen gepersonaliseerde services verlenen, hetzij met uw toestemming, hetzij omdat wij een rechtmatig belang hebben.

 • U in staat te stellen deel te nemen aan sweepstakes, prijsvragen of andere promoties.
 • Wij kunnen u de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een sweepstakes, prijsvraag of andere promotie.
 • Sommige van deze promoties zullen aanvullende regels hebben met informatie over hoe wij uw Contactgegevens zullen gebruiken en bekendmaken. Dergelijke aanvullende regels zullen voor u toegankelijk zijn als onderdeel van de informatie die wij verstrekken over het deelnemen aan de desbetreffende promotie. 

Wij gebruiken deze informatie om onze contractuele relatie met u te beheren.

 • Aggregeren en/of anonimiseren van Contactgegevens.
 • Wij kunnen Contactgegevens aggregeren en/of anonimiseren, zodat de overblijvende gegevens niet langer als Contactgegevens worden beschouwd. Wij doen dat om andere gegevens voor ons gebruik te genereren, die wij voor elk doel kunnen gebruiken en bekendmaken. 

Wij zullen deze activiteit verrichten wanneer wij een wettig belang hebben. 

 • Het verwezenlijken van onze bedrijfsdoeleinden.
 • Voor gegevensanalyse, bijvoorbeeld om de efficiëntie van onze Services te verbeteren;
 • Voor audits, om na te gaan of onze interne processen werken zoals bedoeld en voldoen aan de wettelijke, reglementaire of contractuele eisen;
 • Voor fraude- en veiligheidscontroledoeleinden, bijvoorbeeld om cyberaanvallen of pogingen tot identiteitsdiefstal op te sporen en te voorkomen;
 • Voor de ontwikkeling van nieuwe producten en services;
 • Voor het verbeteren, verbeteren of wijzigen van onze huidige producten en services;
 • Voor het vaststellen van gebruikstrends, bijvoorbeeld om te begrijpen welke delen van onze Services het meest interessant zijn voor gebruikers;
 • Om de doeltreffendheid van onze promotiecampagnes te bepalen, zodat wij onze campagnes kunnen aanpassen aan de behoeften en interesses van onze gebruikers; en
 • Voor de exploitatie en uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld door te begrijpen welke onderdelen van onze Services het meest interessant zijn voor onze gebruikers, zodat wij onze energie kunnen richten op het tegemoetkomen aan de belangen van onze gebruikers;

Wij voeren deze activiteiten uit om onze contractuele relatie met u te beheren, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, en/of omdat wij een legitiem belang hebben.

Andere gegevens“ is alle informatie die uw specifieke identiteit niet onthult of die niet rechtstreeks verband houdt met een identificeerbare persoon, zoals:

 • App gebruiksgegevens;
 • Informatie verzameld via cookies, pixel tags en andere technologieën;
 • Demografische informatie en andere door u verstrekte informatie die uw specifieke identiteit niet onthult;
 • Informatie die zodanig is samengevoegd dat uw specifieke identiteit er niet meer uit blijkt.

Indien wij volgens de toepasselijke wetgeving verplicht zijn Andere Gegevens als Contactgegevens te behandelen, dan kunnen wij die gebruiken en bekendmaken voor de doeleinden waarvoor wij Contactgegevens gebruiken en bekendmaken, zoals beschreven in deze Privacyverklaring. 

Wij en onze dienstverleners kunnen Andere Gegevens op verschillende manieren verzamelen, waaronder: 

 • Door uw gebruik van de App. Wanneer u de App downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze dienstverleners App gebruiksgegevens bijhouden en verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de App op uw apparaat toegang heeft tot onze servers en welke informatie en bestanden naar de App zijn gedownload op basis van het nummer van uw apparaat.
 • Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Wij zullen de gegevens van cookies en soortgelijke technologieën verwerken overeenkomstig ons Beleid inzake cookies en soortgelijke technologieën dat hier beschikbaar is.
 • IP-adres. Uw IP-adres wordt door uw Internet Service Provider automatisch aan uw computer of ander apparaat toegewezen.  Een IP-adres kan automatisch geïdentificeerd en geregistreerd worden in onze serverlogbestanden telkens wanneer een gebruiker de Services bezoekt, samen met de tijd van het bezoek en de pagina('s) die bezocht werden.  Het verzamelen van IP-adressen is een standaardpraktijk en wordt door veel websites, toepassingen en andere diensten automatisch gedaan.  Wij gebruiken IP-adressen voor doeleinden zoals het berekenen van gebruiksniveaus, het diagnosticeren van serverproblemen en het beheer van de Services.  Wij kunnen ook uw geschatte locatie uit uw IP-adres afleiden. Wanneer u bepaalde functies gebruikt via een mobiele toepassing van Cigna, kunnen wij uw locatiegegevens gebruiken als uw mobiel apparaat global positioning system (“GPS”) technologie, trackers of andere locatiehulpmiddelen gebruikt, als u uw apparaat toestaat om deze informatie aan de mobiele toepassing te verstrekken. 

Wij kunnen Andere Gegevens voor elk doel gebruiken en bekendmaken, behalve wanneer wij volgens de toepasselijke wetgeving verplicht zijn anders te handelen.  In sommige gevallen kunnen wij Andere Gegevens combineren met Contactgegevens.  Als wij dat doen, zullen wij de gecombineerde gegevens behandelen als Contactgegevens zolang zij gecombineerd zijn.

Cigna zal uw Contactgegevens delen met de volgende ontvangers:

 • Bij Cigna aangesloten bedrijven. Wij delen uw Contactgegevens met de aangesloten bedrijven van Cigna voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Om een lijst van onze aangesloten bedrijven en hun locaties te zien, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in de rubriek “Contact opnemen” (Sectie 13) hieronder.
 • Vertrouwde derde dienstverleners, om diensten die zij aan ons verlenen te vereenvoudigen. Dit kunnen aanbieders zijn van diensten zoals website hosting, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderverwerking, informatietechnologie en aanverwante infrastructuurvoorziening, klantendienst, e-mailbezorging, auditing, en andere diensten.
 • Overnemers van activa en bedrijfsoverdrachten. In het geval dat Cigna een bedrijfsovergang doormaakt, zoals een reorganisatie, fusie, overname door een ander bedrijf, verkoop, joint venture, overdracht of andere vervreemding van het geheel of een deel van onze zaken, activa of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedures), zullen de Contactgegevens van de gebruikers in de meeste gevallen deel uitmaken van de overgedragen activa.
 • Wetshandhavingsinstanties, rechtbanken, regelgevende instanties, overheidsinstanties indien nodig of passend, vooral wanneer wij een wettelijke verplichting of een rechtmatig belang hebben om dat te doen. Dit kan nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving (met inbegrip van wetten buiten uw land van verblijf), om te reageren op een verzoek/bevel van de regelgevende of wetshandhavende instanties, of om de informatie te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten waarvan wij denken dat het belangrijk is.
 • Wij zullen ook Persoonsgegevens vrijgeven om andere wettelijke redenen, zoals om onze algemene voorwaarden af te dwingen en om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of dat van onze filialen, u of anderen te beschermen.

Uw Contactgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij faciliteiten hebben of waar wij dienstverleners inschakelen. Door de Services te gebruiken, begrijpt u dat uw informatie zal worden overgebracht naar landen buiten uw land van verblijf, met inbegrip van de Verenigde Staten, die regels voor de bescherming van gegevens kunnen hebben die verschillend zijn van die van uw land.  In bepaalde omstandigheden kunnen rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende agentschappen of veiligheidsautoriteiten in die andere landen het recht hebben om uw Contactgegevens in te zien.

Sommige van de landen buiten de EER worden door de Europese Commissie erkend als landen die een passend niveau van gegevensbescherming bieden volgens de normen van de EER (de volledige lijst van deze landen vindt u hier. Voor overdrachten vanuit de EER naar landen die door de Europese Commissie niet als adequaat worden beschouwd, hebben wij adequate maatregelen getroffen, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, om uw Contactgegevens te beschermen. U kunt een kopie daarvan krijgen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via GDPR@Cigna.com.

Cigna streeft ernaar om gepaste fysieke, technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw Contactgegevens te beveiligen en te beschermen. We gebruiken diverse veiligheidsmaatregelen, zoals encryptie en authenticatie, indien nodig, om de vertrouwelijkheid van uw Contactgegevens te beschermen. We slaan uw Contactgegevens op achter firewalls, op systemen die alleen toegankelijk zijn voor een beperkt aantal personen die allen verplicht zijn om deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

Helaas kan van geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag gegarandeerd worden dat het 100% veilig is.  Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, stel ons daar dan onmiddellijk van op de hoogte via de contactgegevens in sectie 13 hieronder.

De werknemers, agenten en contractanten van Cigna die toegang hebben tot Contactgegevens moeten deze informatie beschermen op een manier die in overeenstemming is met deze Privacyverklaring, en mogen de gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die beschreven in deze Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring behandelt niet, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy-, informatie- of andere praktijken van derden, inclusief derden die een website of dienst beheren waarnaar de Services linken.  De opname van een link op de Services impliceert geen goedkeuring van de gelinkte site of dienst door ons of door onze aangesloten bedrijven.

Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor het beleid of de praktijken inzake het verzamelen, gebruiken, onthullen of beveiligen van andere organisaties, zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM of een andere app-ontwikkelaar, app-provider, provider van social media-platforms, provider van besturingssystemen, draadloze serviceprovider of toestelfabrikant, ook niet met betrekking tot Contactgegevens die u aan andere organisaties onthult via of in verband met de Apps of onze Social Media Pages.

Het bepalen van de periode gedurende welke de informatie bewaard moet worden, is belangrijk voor Cigna om ervoor te zorgen dat de informatie niet onnodig langer dan de nuttige levensduur bewaard wordt, maar tegelijkertijd voldoet aan alle relevante wettelijke voorschriften.

De criteria die gebruikt worden om onze bewaarperiodes te bepalen, omvatten: 

 • De duur dat wij een lopende relatie met u hebben en de Services aan u verlenen (bijvoorbeeld zolang u een account bij ons hebt of de Services blijft gebruiken);
 • Of er een wettelijke verplichting is waaraan wij onderworpen zijn (bepaalde wetten eisen bijvoorbeeld dat wij de gegevens over uw transacties gedurende een bepaalde periode bewaren voordat wij ze kunnen wissen); of
 • Of bewaring raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of regelgevend onderzoek).

Uw keuzes met betrekking tot ons gebruik en de bekendmaking van uw Contactgegevens

Wij geven u keuzemogelijkheden met betrekking tot de manieren waarop wij contact met u opnemen en ons gebruik en de bekendmaking van uw Contactgegevens voor marketingdoeleinden.  U kunt zich afmelden voor:  

 • Het ontvangen van elektronische mededelingen van ons:  Indien u niet langer e-mail in verband met marketing van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door gebruik te maken van het afmeldmechanisme dat in elk van deze e-mails is opgenomen.
 • Met u communiceren via SMS, telefoon of post: Evenzo kunt u, indien u niet langer door ons via deze kanalen benaderd wenst te worden, zich afmelden via het afmeldmechanisme dat via dat kanaal beschikbaar is. 

Wij zullen proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek(en) te voldoen.  Als u zich afmeldt voor het ontvangen van e-mail in verband met marketing, kunnen wij u nog wel belangrijke administratieve berichten sturen, waarvoor u zich niet kunt afmelden.

Hoe u uw Contactgegevens kunt inzien, wijzigen of wissen 

U kunt verzoeken om uw Contactgegevens te bekijken, te corrigeren, bij te werken, te blokkeren, te beperken of te wissen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Contactgegevens, of te verzoeken om een elektronische kopie van uw Persoonsgegevens te ontvangen om ze aan een ander bedrijf door te geven (voor zover deze rechten u door de toepasselijke wetgeving worden verleend). Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw Contactgegevens volgens deze Privacyverklaring zal op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met alle voorschriften van de toepasselijke wetgeving. Het kan zijn dat wij bepaalde informatie moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die u bent begonnen voordat u om wijziging of verwijdering verzocht (wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet, kan het zijn dat u de verstrekte Contactgegevens pas na voltooiing van die aankoop of promotie kunt wijzigen of verwijderen). 

Als u een inwoner bent van Californië, onder 18 en een geregistreerde gebruiker van de Services, kunt u ons vragen om inhoud of informatie te verwijderen die u op de Services geplaatst hebt.  Uw verzoek garandeert geen volledige of allesomvattende verwijdering van de inhoud of informatie, aangezien bijvoorbeeld een deel van uw inhoud door een andere gebruiker kan zijn herplaatst.

U kunt deze rechten uitoefenen via de contactgegevens in de sectie “Contact opnemen” (sectie 13) hieronder.

Aanvullende informatie met betrekking tot de EU/EER/VK

U kunt ook:

 • Contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO) die verantwoordelijk is voor uw land of regio, indien van toepassing, door een e-mail te sturen naar GDPR@Cigna.com 

Wij kunnen de voorwaarden van deze Privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De legende “LAATST BIJGEWERKT” bovenaan deze Privacyverklaring geeft aan wanneer deze Privacyverklaring het laatst werd herzien.  Alle wijzigingen worden van kracht wanneer wij de herziene Privacyverklaring op de Services publiceren.  Uw gebruik van de Services na deze wijzigingen betekent dat u de herziene Privacyverklaring aanvaardt.  

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op via de volgende contactgegevens:

Door: Voor vragen met betrekking tot Europa: Voor vragen met betrekking tot alle andere locaties:
E-MAIL GDPR@Cigna.com CignaGlobalPrivacyOffice@Cigna.com