Hoe kan Whole Health stress en Zoom-vermoeidheid aanpakken?
March 2021   WHOLE HEALTH

Hoe kan Whole Health stress en Zoom-vermoeidheid aanpakken?

73% van de werkende professionals geeft toe zich opgebrand te voelen. Hoogste tijd dus om naar het grotere plaatje te kijken. Door na te denken over de algemene gezondheid van hun werknemers, kunnen werkgevers het burn-outprobleem aanpakken.
Scroll to read

COVID-19 is al langer onder ons dan iemand had kunnen voorspellen. We leven met beperkingen, hebben het moeilijk een balans te vinden tussen werk en privé en proberen toch nog veerkrachtig te blijven. Dit is moeilijk vol te houden en kan op termijn leiden tot angst, slechte prestaties op het werk, een gebrek aan creativiteit en uiteindelijk een burn-out. Ongeveer 73% van de werkende professionals geeft toe zich opgebrand te voelen. Hoog tijd dus om naar het grotere plaatje te kijken.

Waarom een burn-out?

Videogesprekken voor het werk, videogesprekken met vrienden, videogesprekken met de huisarts – het lijkt wel of alles wat we vóór COVID-19 zouden hebben gedaan, nu via een videogesprek verloopt.  Dankzij videogesprekken kunnen we in contact blijven met onze collega's, familie en vrienden. Zonder zouden we verloren zijn. Soms zitten we echter het grootste deel van de dag naar onze computerschermen of mobiele apparaten te staren, schakelend tussen video- en audioconferenties, reagerend op e-mails, chatberichten en sms'jes. Dit heeft een negatieve invloed op onze algemene gezondheid en is uitputtend voor zowel lichaam als geest.

Dat uitgeputte gevoel aan het eind van de werkdag wordt in COVID-19-tijden 'Zoom-vermoeidheid' genoemd. Videogesprekken vergen soms meer aandacht en concentratie dan face-to-facecontacten of audiogesprekken. We krijgen vaak te maken met verbindingsproblemen, vertragingen en geluidsproblemen, moeten lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen zien te ontcijferen en mogen ondertussen geen enkel detail van de vergadering missen. Dit gaat verder dan het in evenwicht brengen van werk en privé. Het gevolg is dat we ons leeg voelen en vermoeider zijn dan gewoonlijk.

Volgens het recentste onderzoek van Cigna zijn de stressniveaus wereldwijd alarmerend hoog: 86% van de respondenten gaf aan zich gestrest te voelen. Deze stress wordt nog verergerd door 'altijd bereikbaar' te zijn – we lezen onze e-mails ook na de werkuren en voelen de behoefte om buiten de kantooruren of in het weekend voortdurend bereikbaar te zijn. Dit onvermogen om volledig uit te schakelen is enorm schadelijk voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid en kan een reden tot bezorgdheid zijn voor zowel werkgevers als werknemers. Maar liefst 73 % van de mensen die Cigna in Europa heeft ondervraagd, zegt te werken in een 'altijd bereikbaar'-cultuur. Dit is bijzonder zorgwekkend.

Laat een burn-out niet escaleren tot chronische stress

Vrouwen tussen 20 en 35 jaar en 55-plussers lopen het grootste risico op een burn-out. Dit kan te wijten zijn aan een reeks factoren – zoals thuisonderwijs of de zorg voor kinderen of oudere familieleden – die zwaarder wegen op de algemene gezondheid van deze leeftijdsgroepen dan op die van andere leeftijdsgroepen. 75% van de financiële professionals en 73% van de werknemers in de technologiesector melden de hoogste niveaus van burn-out van alle beroepen. Mensen met een burn-out zijn emotioneel, fysiek en mentaal uitgeput als gevolg van overmatige en langdurige stress.

Werkgevers moeten inzien dat een welzijnscultuur niet langer alleen maar 'leuk' is maar ook een groter strategisch belang heeft. De zorg voor de geestelijke gezondheid van hun werknemers is even belangrijk als die voor hun lichamelijke gezondheid. De twee moeten altijd samen worden beschouwd, omdat beide bijdragen tot de algemene gezondheid van een persoon. Tekenen van burn-out of stress opmerken bij werknemers die van thuis uit werken is niet altijd gemakkelijk. Het is van cruciaal belang dat managers in staat zijn een aantal veel voorkomende burn-outverschijnselen binnen hun team te herkennen, zoals:

  • Gebrek aan enthousiasme voor het werk – werknemers voelen zich misschien niet meer gepassioneerd over hun werk of krijgen negatieve gedachten over hun rol, de werkomstandigheden en de mensen met wie ze werken, waardoor ze zich geleidelijk gaan distantiëren.
  • Emotioneel leeg – werknemers voelen zich moe, emotioneel en overweldigd door wat de werkgever van hen eist.
  • Verlies van productiviteit – werknemers zijn minder enthousiast over hun werk, zijn minder gemotiveerd om hun werk te doen en verliezen hun creativiteit.
  • Lichamelijke symptomen – een burn-out kan zich uiten in lichamelijke symptomen zoals hoofdpijn, verlies van eetlust en slaapproblemen.

De tekenen van een burn-out herkennen is belangrijk voor het welzijn van werknemers, maar ook voor de werkgever. Werknemers die met een burn-out kampen of meer stress ervaren, zijn eerder geneigd situaties te vermijden die hun stress verder kunnen verhogen en gaan zich beginnen los te maken van hun werk. Dit kan leiden tot presenteïsme of absenteïsme. Meer dan de helft van alle verloren werkdagen in Europa wordt veroorzaakt door werkgerelateerde stress.

Pak het burn-outprobleem proactief en bedrijfsbreed aan

Het is belangrijk te onthouden dat COVID-19 invloed heeft gehad op alles om ons heen: onze lichamelijke en geestelijke gezondheid, ons gezin, onze vrienden, onze financiën en onze thuisomgeving. Ze zijn allemaal nauw met elkaar verbonden. Als een werknemer op een van deze gebieden problemen ondervindt, heeft dat een onmiddellijke weerslag op zijn algemene gezondheid.

Werkgevers hebben een zorgplicht jegens hun werknemers. Wanneer een werknemer zich opgebrand voelt, moet de werkgever even op de pauzeknop drukken en zich afvragen waarom.  Hebben managers regelmatig contact met hun team op een persoonlijk niveau? Wordt er te veel gevraagd van het team? Is de werkdruk onrealistisch? Bieden managers voldoende steun, begeleiding of duidelijkheid?

Voor managers kan het moeilijker zijn om tekenen van een burn-out te herkennen bij werknemers die van thuis uit werken. Een proactieve aanpak op het gebied van bewustmaking en het beheer van burn-outs bij werknemers in het hele bedrijf is echter essentieel. Even essentieel is het verstrekken van praktisch advies en het aanbieden van welzijnsoplossingen aan werknemers.

Een goed beginpunt is om de eisen die aan werknemers worden gesteld en de verantwoordelijkheden die hen worden opgelegd onder de loep te nemen. Het kan zijn dat werknemers zich verplicht voelen om na sluitingstijd of in het weekend te werken omdat het bedrijf dat als vanzelfsprekend beschouwt. Evalueer het gedrag van de leidinggevenden – moedigen zij mensen aan regelmatig te pauzeren, hun werk te onderbreken om te lunchen en 's avonds op een normaal tijdstip te stoppen? Een verandering in de werkcultuur moet bovenaan de leiderschapsstructuur beginnen. Leidinggevenden moeten in de praktijk brengen wat zij prediken.

Kijk vervolgens naar de ondersteuning van de geestelijke gezondheid die beschikbaar is voor werknemers. De steun van een manager kan heel eenvoudig zijn: hij kan zich bijvoorbeeld beschikbaar houden voor een 'informele babbel', zodat hij een goed beeld krijgt van de werklast van zijn medewerkers, wat hun prioriteiten zijn en hoe ze zich voelen. Dergelijke gesprekken bieden bovendien de mogelijkheid om burn-outverschijnselen zo vroeg mogelijk op te sporen. Werkgevers wordt aangeraden om de welzijnsdiensten die beschikbaar zijn voor werknemers – zoals programma's voor bijstand aan werknemers, welzijnsapps of online cognitieve gedragstherapie – te evalueren. Op de werkplek moeten mensen worden aangesteld die eerste hulp bij geestelijke-gezondheidsproblemen bieden. Personen die zijn opgeleid om werknemers die het mentaal moeilijk hebben of die een crisis in hun werkomgeving ervaren, op te merken, te ondersteunen en in contact te brengen met de juiste hulpverleners.

Het herkennen, aanpakken en beheren van burn-outs bij werknemers komt niet alleen de werknemer ten goede, maar loont op lange termijn ook voor de werkgever. Door te kijken naar de algemene gezondheid van hun werknemers, kunnen werkgevers het burn-outprobleem bij de horens vatten. Werkgevers moeten erkennen dat werknemers het niet altijd gemakkelijk hebben, dat ze een druk leven leiden, dat ze zich voortdurend moeten aanpassen en dat ook hun algemene gezondheid en welzijn complex zijn.

Related articles
Someone at the psychologist

Employee burnout and stress – is the workplace to blame or can it be part of the solution?

Good mental health is fundamental to our collective and individual ability as people to think, show emotion, interact, earn a living, and enjoy life. But the importance of mental health can often be underestimated – especially in the workplace. Alarmingly, 84% of employees reported that at least one workplace factor has affected their mental health.

state-of-expat-life-2022-1200x675

Cigna 360 Global Well-being Survey Reveals Worrying Levels of Expat Burn Out

Our latest Cigna 360 Global Well-Being Survey of 11,922 people worldwide found that expat stress has reached an all-time high, with almost all respondents feeling symptoms of burnout.