Algemene gezondheid: wat is het en waarom is het nu belangrijker dan ooit?
March 2021   WHOLE HEALTH

Algemene gezondheid: wat is het en waarom is het nu belangrijker dan ooit?

Het leven van werknemers is niet tweedimensionaal. Hun leven is complex en hun limieten zijn bereikt. Hun gezondheid en welzijn bestaat uit vele bewegende delen die van moment tot moment veranderen.
Scroll to read

COVID-19 heeft de wereld op zijn kop gezet. En nu vele landen in Europa de opgelegde beperkingen nog verstrengen, ziet het er niet naar uit dat we snel terugkeren naar normaliteit. Waarschijnlijk hebben de gebeurtenissen van het afgelopen jaar ook uw wereld en die van uw werknemers op zijn kop gezet. Alles wat onze algemene gezondheid bepaalt – gezin, financiële gezondheid, werk-privébalans, lichamelijk en geestelijk welzijn – heeft eronder te lijden gehad. In die mate zelfs dat we ons verloren voelen en onze gezondheid weer onder controle moeten zien te krijgen.

Gezin, financiële gezondheid en werk-privébalans

Onze gezinsrelaties, financiële gezondheid en werk-privébalans – de belangrijkste elementen waaruit onze 'wereld' bestaat – zijn ingrijpend veranderd. Vaak heeft een verandering op een van deze gebieden gevolgen voor de andere. Neem bijvoorbeeld werkende ouders met schoolgaande kinderen. Zij stelden dat COVID-19 gevolgen heeft gehad voor hun werk – 20% weet dit aan de combinatie van werk en de zorg voor hun kinderen – waardoor zij zich vaak gestrest, uitgeput en op het randje van een burn-out voelen.

Ouders pasten hun werkschema aan in functie van de zorg voor hun kinderen, wat betekende dat zij 's morgens vroeg inlogden en 's avonds later doorwerkten. Uit de meest recente resultaten van een enquête door ziektekostenverzekeraar Cigna blijkt dat 73% van de werknemers in Europa werkt in een altijd actieve omgeving en dat 51% ook na de kantooruren werkt. Ondanks alle tijd die thuis wordt doorgebracht, met de zorg voor kinderen en thuisonderwijs, brengt slechts 50% van de mensen daadwerkelijk qualitytime door met hun gezin.

Terwijl een deel van de Europese werknemers worstelt met een moeilijke combinatie van werk en privé, zijn anderen met verlof en ontvangen zij slechts een percentage van hun volledige loonpotentieel. En helaas heeft de wereldwijde pandemie ertoe geleid dat 13,2 miljoen mensen in Europa hun baan hebben verloren. 30% van de mensen ervaart financiële stress en slechts 15% is tevreden met zijn huidige financiële situatie, volgens Cigna's Pulse-enquête in verband met COVID-19.

Deze verstoring van ons dagelijks leven heeft op haar beurt onze lichamelijke en geestelijke gezondheid aangetast.

Fysieke gezondheid

Thuiswerken, of helemaal niet werken, heeft voor velen geleid tot een sedentaire levensstijl, zonder regelmatig woon-werkverkeer laat staan lunchwandelingen met collega's. Nationale lockdowns en periodieke lokale lockdowns hebben ons algemene fysieke welzijn verstoord. Fitnesscentra werden gesloten, parken ook en lichaamsbeweging in de buitenlucht werd beperkt tot één keer per dag. Dit belette ons om te genieten van wat welverdiende vrije tijd en om stoom af te blazen op onze gebruikelijke manier. De lichamelijke activiteit van volwassenen is dan ook afgenomen. Volgens Cigna slaapt slechts 30% van de mensen voldoende, heeft amper 31% een gezond gewicht en sport nauwelijks 27% op regelmatige basis. Deze cijfers zijn verontrustend. Vooral omdat COVID-19 ons heeft laten zien hoe belangrijk het is de lichamelijke gezondheid op een redelijk peil te houden om het risico van besmetting met COVID-19 te verkleinen.

Geestelijke gezondheid

Regelmatige lichaamsbeweging is niet alleen goed voor ons lichaam, maar ook voor ons geestelijk welzijn. In een tijd waarin gevoelens van eenzaamheid, isolement en angst toenemen, is het nog nooit zo belangrijk geweest om te focussen op onze geestelijke gezondheid.

De wereldwijde pandemie blijft voortwoekeren, wat een nadelig effect heeft op onze geestelijke gezondheid. De enorme veranderingen die we daardoor meemaken, hebben er in Spanje toe geleid dat 81% van de bevolking gestrest is, met onzekerheid over de toekomst als grootste oorzaak van stress, zo blijkt uit ons onderzoek.

Als we ons gestrest voelen, slapen we vaak slechter en vinden we het regelmatig moeilijk om gezond te eten. Zowel slechte voeding als slaapgebrek kan onze lichamelijke gezondheid ondermijnen. Hierdoor kunnen we ons emotioneel meer gestrest gaan voelen – een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is, zeker in de extreme omstandigheden waarin we het afgelopen jaar hebben geleefd. Dit illustreert waarom het cruciaal is om zowel mentaal als fysiek welzijn in ogenschouw te nemen bij het streven naar een betere algemene gezondheid.

De rol van de werkgever bij het verbeteren van de algemene gezondheid van zijn werknemers

Nu het ernaar uitziet dat COVID-19 ook in 2021 onder ons blijft, zal het niet gemakkelijk zijn om veerkrachtig te blijven en ons aan het nieuwe normaal aan te passen.  De ene persoon gaat anders om met verandering en verstoring dan de andere. 62% van de mensen wendt zich tot familie en vrienden voor steun, terwijl 30% hiervoor naar zijn werkgever kijkt. Wat werknemers van hun werkgever willen, zijn met name flexibele werktijden (38%), een betere verzekeringsdekking (37%) en ondersteuning van hun geestelijke gezondheid (32%). Daarnaast willen ze dat hun werkgever hen begrijpt en zich om hen bekommert (32%).

Cigna Europe raadt werkgevers aan om naar het grotere geheel te kijken als het op de gezondheid van hun werknemers aankomt – ons leven is niet tweedimensionaal.  Werkgevers moeten erkennen dat het leven van hun werknemers complex is, dat hun limieten zijn bereikt en dat hun gezondheid en welzijn uit vele bewegende delen bestaan die van moment tot moment veranderen.

Hun persoonlijke gezondheid, hun gezinswelzijn, hun financiële zorgen, hun evenwicht tussen werk en privéleven en hun toegang tot zorg zijn allemaal van invloed op hun algemene gezondheid en hun vermogen om effectief te werken. Werkgevers doen er goed aan hun werknemers een alomvattend welzijnsprogramma te bieden bestaande uit medische bijstand, ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheid, levensverzekeringen, andere diensten die bescherming bieden en alles daartussenin. Het komt erop aan ervoor te zorgen dat hun werknemers zich in alle opzichten gesteund voelen, niet alleen wanneer ze in goede gezondheid verkeren maar ook wanneer dat niet het geval is. Werknemers die gesteund worden, veerkrachtig zijn en in goede gezondheid verkeren, kunnen elk gevecht aan terwijl we ons door de COVID-19-pandemie slaan en daarna.

Related articles
Someone at the psychologist

Employee burnout and stress – is the workplace to blame or can it be part of the solution?

Good mental health is fundamental to our collective and individual ability as people to think, show emotion, interact, earn a living, and enjoy life. But the importance of mental health can often be underestimated – especially in the workplace. Alarmingly, 84% of employees reported that at least one workplace factor has affected their mental health.

state-of-expat-life-2022-1200x675

Cigna 360 Global Well-being Survey Reveals Worrying Levels of Expat Burn Out

Our latest Cigna 360 Global Well-Being Survey of 11,922 people worldwide found that expat stress has reached an all-time high, with almost all respondents feeling symptoms of burnout.